Guraso Elkarte /Asociación Padres-Madres


Guraso Elkartea


A.- ELKARTEAREN HELBURUAK
Elkarte honen helburuak honako hauek dira:

1. Ikastetxeko Hezkuntza Proiektuaren arabera Orbegozo -Iturrigorri eskolako irakaskuntza ihardueretan laguntzea.

2. Proiektu honen inguruko kultur ekintzak, prestakuntza-jarduerak, eskolaz kanpokoak eta osagarriak bultzatzea

3. Ikasle eta gurasoen onurako zerbitzuak eskaintzea.

4. Ikasleen heziketaz gurasoak edo tutoreak orientatzea, estimulatzea eta laguntzea.

5. Orbegozo-Iturrigorri gestio organoetan gurasoen partaidetza eragitea

6. Beste eskola  eta ikastetxerekin laguntza eta lankidetzako harremanak mantentzea.

7. Orbegozo-Iturrigorriko ikasleen gurasoak ordezkatzea, beharrezkoa gerta daitekeenetan.

Elkarteak bere helburuak betetzeko honako hauek egin ahal izango ditu :
• a. Bere helburuak betetzeko edo horretarako baliabideak biltzeko era guztietako ekonomi ekintzak gauzatzea.

• b. Era guztietako ondasunak eskuratu eta eduki, eta mota guztietako ekintzak eta hitzarmenak egitea.

• c. Nolanahiko ekintzak burutzea, beti ere legeekin eta bere Estatutuekin bat etorriz gero.

B.-ESTATUTUAK
C.- ZUZENDARITZA BATZORDEA

Lehendakaria:
Lehendakariordeak:
Idazkaria: 
Diruzaina:
Batzorkideak:


ASOCIACIÓN DE PADRES

a) Objetivos de la asociación

Estos son los objetivos de la asociación: 


1. De acuerdo con el Poyecto Curricular de la Escuela Orbegozo -Iturrigorri ayudar en las tareas de enseñanza.2. Promover actividades culturales, de formación, extraescolares y demás.
3. Prestar servicios para el beneficio de los estudiantes y padres de familia.
4.Orientar, estimular y ayudar a los tutores y padres en la educación de los alumnos.
5.
Promover la participación de los padres en los organismos de gestión Orbegozo-Iturrigorri.
6. Mantener relaciones con otras escuelas, apoyo educativo y la cooperación.
7. Reemplazar a los padres de los alumnos  en la asociación cuando necesario.
Para que la asociacion consiga sus objetivos se podría:• a. Aumentar los recursos para cumplir con sus objetivos o acciones económicas de todo tipo.
• b. Adquirir y poseer toda clase de bienes, y todo tipo de acciones y acuerdos.
• c. Realizar acciones de cualquier tipo, siempre en consonancia con las leyes y los estatutos.B.- Los estatutos
C.- Comisión de servicios

Presidente:
Vicepresidente:
Secretaria: 
Tesorero:
Miembros:

No hay comentarios:

Publicar un comentario